Skip to main content

Công ty chúng tôi không ở Hà Nội, làm thế nào để triển khai sản phẩm?

Chúng tôi có quy trình triển khai dành riêng cho các khách hàng ở xa. Toàn bộ quá trình thu thập yêu cầu và cài đặt sẽ diễn ra online với sự hướng dẫn hết sức cụ thể từ Vinno. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì chất lượng và kết quả của dự án không có sự khác biệt khi triển khai từ xa.