Skip to main content

Giải pháp chuyên sâu theo ngành

Phần mềm quản lý bất động sản

Xem demo    Chi tiết

Quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty bất động sản ...

Phần mềm quản lý du lịch

Xem demo    Chi tiết

Quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch ...

Phần mềm quản lý đánh giá - chứng nhận ISO

Xem demo    Chi tiết

Tối ưu công tác quản lý cho các doanh nghiệp / tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận - đánh giá ISO.

Phần mềm quản lý Phòng thử nghiệm

Xem demo    Chi tiết

Tối ưu công tác quản lý cho các doanh nghiệp / tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận - đánh giá ISO.

Giải pháp cho doanh nghiệp

Phần mềm quản lý dự án

Xem demo    Chi tiết

Quản lý tiến độ công việc, theo dõi kế hoạch thu chi dự án.

Phần mềm quản lý công việc

Xem demo    Chi tiết

Giúp tăng cường năng lực quản lý cho doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Xem demo    Chi tiết

Phân loại và tìm kiếm dễ dàng. Thông tin được trình bày khoa học.

Phần mềm quản lý khách hàng

Xem demo    Chi tiết

Thông tin 360 độ về khách hàng cũng như các giao dịch đã thực hiện.

Phần mềm quản lý nhân sự

Xem demo    Chi tiết

Lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ nhân sự và các ứng viên.

Giải pháp quản lý xuất nhập khẩu

Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu

Xem demo    Chi tiết

Phần mềm quản lý hoạt động trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu