Skip to main content

Công ty tôi có nhiều văn phòng, chi nhánh đặt ở nhiều nơi khác nhau, có thể sử dụng được Vtranet không?

Phần mềm Vtranet được phát triển hoàn toàn trên nền ứng dụng web. Bởi vậy, bạn có thể truy cập và sử dụng Vtranet tại bất cứ nơi đâu miễn là tại đó có đường truyền internet.