Skip to main content

Phần mềm liệu có an toàn và bảo mật ?

  • Phần mềm có thể được cài đặt hoàn toàn trong mạng nội bộ của doanh nghiệp và chỉ cho phép truy cập từ internet khi có nhu cầu. Bởi vậy, doanh nghiệp có thể hạn chế tối đa các phương thức tấn công từ bên ngoài.
  • Ngoài ra, cơ chế sao lưu dữ liệu dự phòng lên các cụm máy chủ khác nhau đảm bảo doanh nghiệp không bị mất dữ liệu ngay cả khi máy chủ gặp tai nạn hay hỏa hoạn.