Skip to main content

Vtranet có sử dụng được trên máy tính bảng ?

Hoàn toàn được. Vtranet là một ứng dụng web và đã được thiết kế để có thể hoạt động trên máy tính bảng. Vì vậy, bạn có thể làm việc ngay trên máy tính bảng mà không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào.