Skip to main content

Vtranet phù hợp với doanh nghiệp nào ?

Vtranet được chia thành nhiều phiên bản chuyên sâu cho từng lĩnh vực:
  1. Vtranet cho doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.
  2. Vtranet cho doanh nghiệp bất động sản.
  3. Vtranet cho lĩnh vực thi công và xây dựng.
  4. Vtranet cho lĩnh vực du lịch lữ hành.
  5. Vtranet cho lĩnh vực ngân hàng tài chính.
Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu thiết kế riêng các chức năng đặc thù dành cho doanh nghiệp của mình.
Vì thế, có thể nói Vtranet cho phép triển khai hiệu quả với tất cả các loại hình doanh nghiệp.