Skip to main content

Lời mời hợp tác

Bạn đang muốn mở rộng kinh doanh/marketing mà không mất chi phí đầu tư?
Vinno luôn đón chào các bạn tham gia chương trình hợp tác kinh doanh giải pháp Vtranet - phần mềm Quản lý nội bộ doanh nghiệp.
 
 • Phần mềm Quản lý công ty du lịch - điều hành Tour
 • Phần mềm Quản lý khách hàng
 • Phần mềm Quản lý dự án
 • Phần mềm Quản lý công việc
 • Phần mềm Quản lý bán hàng
 • Phần mềm Quản lý Logistic
 • Phần mềm Quản lý trường học - liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh
 • Phần mềm Quản lý phòng thử nghiệm
 • Phần mềm Quản lý Tài liệu ISO / Công văn
 • Phần mềm Quản lý giao dịch - marketing cho Ngân hàng
 • Phần mềm Quản lý sản xuất
 • Phần mềm Quản lý doanh nghiệp theo đặc thù của doanh nghiệp

Tại sao phải hợp tác

Vinno xác định việc kinh doanh các sản phẩm CNTT qua mạng lưới đối tác là hiệu quả nhất (đây cũng là kinh nghiệm trên thế giới).
 

Tính mở

Các sản phẩm của Vtranet là rất dễ sử dụng và có khả năng tùy chỉnh chức năng mềm dẻo (sản phẩm nâng cấp có sự kế thừa mà không phải xây dựng lại từ đầu). Giá bán sản phẩm cho khách hàng sẽ thống nhất giữa Vinno và mọi đối tác.
 

Nguyên tắc hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ được đề xuất dựa trên đặc thù của đối tác và các tiêu chuẩn mà Vinno xây dựng để đảm bảo phù hợp với lợi ích của đối tác.
 

Trách nhiệm của Vinno

Vinno chịu toàn bộ trách nhiệm trong khâu phát triển sản phẩm, kiểm tra sản phẩm và bảo hành, bảo trì. Chúng tôi mong muốn trở thành người bạn tin cậy, bền vững và có trách nhiệm với các đối tác. Mọi vấn đề liên quan đến việc ứng dụng phần mềm sẽ được chuyên gia của Vinno tư vấn cho đối tác và khách hàng của đối tác.