Skip to main content

Công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu - TOMECO

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu - TOMECO

Địa chỉ: 

Số 1A - Cù Chính Lan - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 

04.3563.1130

Website: 

www.toancau.com.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Doanh nghiệp sản xuất

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý sản xuất: lệnh sản xuất, phiếu giao việc Báo cáo chi phí sản xuất: nhân công, vật tư