Skip to main content

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC

Địa chỉ: 

Tầng 16, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum,

Điện thoại: 

04.62662020

Website: 

http://www.biomedic.com.vn/
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Ngành y tế

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý nhu cầu, chào giá Quản lý hợp đồng (khách hàng, đối tác trong nước, nước ngoài ...) Quản lý kế hoạch nhập, xuất hàng