Skip to main content

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

Địa chỉ: 

15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 

04 3854 3970

Website: 

www.hcma1.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Trường học - Trung tâm đào tạo

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý công văn Quản lý ký túc xá