Skip to main content

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại AAA Việt Nam

Địa chỉ: 

Tầng 21, Tòa Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 

0904195740
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Doanh nghiệp sản xuất

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự