Skip to main content

Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Liên Bang

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch Liên Bang

Địa chỉ: 

881 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 

(08) 3838 2288

Website: 

http://www.lienbangtravel.com/
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Dịch vụ du lịch

Địa điểm triển khai: 

TP. Hồ Chí Minh

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý du lịch