Skip to main content

Công ty CP phát triển thương mại và du lịch Hà Nội

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty CP phát triển thương mại và du lịch Hà Nội

Địa chỉ: 

7 Dinh Tien Hoang Street, Hoan Kiem District, Ha Noi

Điện thoại: 

(84- 43) 936 3369

Website: 

http://www.ticvietnam.com/
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Dịch vụ du lịch

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý du lịch