Skip to main content

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Địa chỉ: 

25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 

04 3 6523330

Website: 

www.vpphongha.com.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Doanh nghiệp sản xuất

Lĩnh vực: 

Xuất nhập khẩu

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc