Skip to main content

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN INFO VIỆT NAM

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN INFO VIỆT NAM

Địa chỉ: 

P402, Tòa Nhà 15T, Phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, HN

Điện thoại: 

04.3556.2778

Website: 

http://sanbatdongsan.info
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Bất động sản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

100 nhân viên - 4 văn phòng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Hàng hóa
Quản lý Nhu cầu
Quản lý giao dịch giữa Hàng hóa - Nhu cầu: có nhân viên kiểm soát