Skip to main content

Công ty CP thương mại & đầu tư xây dựng công nghiệp T.D.T

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty CP thương mại & đầu tư xây dựng công nghiệp T.D.T

Địa chỉ: 

Số 8 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 

04.62700535
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Thi công - Xây dựng

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO