Skip to main content

Công ty CP tư vấn đầu tư BĐS Thăng Long

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty CP tư vấn đầu tư BĐS Thăng Long

Địa chỉ: 

30 Hào Nam-Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 

(84-4) 3513.3435

Website: 

www.bdsthanglong.com
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Bất động sản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

20 người sử dụng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Nhu cầu mua/bán bất động sản.