Skip to main content

Cty TNHH SX TM DV Viễn Đông

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Cty TNHH SX TM DV Viễn Đông

Địa chỉ: 

207 Trần Bình Trọng, F3, Q5, Tp HCM

Điện thoại: 

(848) 38308 308 - Fax: (08) 38308 855

Website: 

http://www.vie.vn
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Viễn Đông Corp là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thiết bị viễn thông, giải pháp - hệ thống mạng, ...

Lĩnh vực: 

Doanh nghiệp sản xuất

Địa điểm triển khai: 

TP. Hồ Chí Minh

Quy mô triển khai: 

Từ 20 - 50 người dùng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý hợp đồng - Quản lý công việc và doanh số khoán