Skip to main content

GIC Việt Nam

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

GIC Việt Nam

Địa chỉ: 

R305 B, 22 Láng Hạ Building, Đống Đa

Điện thoại: 

04.6275.2268

Website: 

www.gicvn.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Tư vấn - Kiểm định - Thiết kế

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý đánh giá - chứng nhận ISO