Skip to main content

Ngân hàng Indovina - Phòng giao dịch Mỹ Đình

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Ngân hàng Indovina - Phòng giao dịch Mỹ Đình

Địa chỉ: 

66 đường Trần Thái Tông - quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 

04-37678199

Website: 

www.indovinabank.com.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Tài chính - Ngân hàng

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

2 văn phòng và 25 người dùng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quán lý chi tiết hồ sơ nhân viên (lịch sử, sơ yếu lý lịch, lịch nghỉ phép, bảo hiểm,..) Báo cáo Công việc chăm sóc khách hàng/Marketing Quản lý các giao dịch cần hoàn thiện/giao dịch đưa chứng từ trước Quản lý khoản vay