Skip to main content

Tạp chí Sống mới - Ô tô xe máy - Nghe nhìn

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Tạp chí Sống mới - Ô tô xe máy - Nghe nhìn

Địa chỉ: 

Số 48 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 

04. 3717 1188

Website: 

www.songmoi.vn
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Quản lý quy trình soạn thảo tin bài cho 3 tạp chí/báo điện tử và cơ chế duyệt đăng tin tự động từ nội bộ lên website báo điện tử.

Lĩnh vực: 

In ấn - Xuất bản

Lĩnh vực: 

Nhà xuất bản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

50 - 100 người dùng tại các văn phòng của Tòa soạn

Chức năng theo yêu cầu

  • Quản lý quy trình soạn thảo Tin bài riêng biệt cho 3 Tòa soạn
  • Cơ chế đăng tin tự động lên website
  • Giới thiệu nội dung Tin bài cho từng tòa soạn
  • Thống kê Tin bài, dữ liệu truy cập