Skip to main content

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Địa chỉ: 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 

04 3756 1025

Website: 

http://quacert.gov.vn/
Thông tin dự án

Nhận xét: 

QUACERT trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập với chức năng chứng nhận các Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO 27001, ISO/TS 29001, GLOBAL GAP…

Lĩnh vực: 

Cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: 

Tư vấn - Kiểm định - Thiết kế

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Hợp đồng Quản lý Quy trình đánh giá Quản lý Thử nghiệm Quản lý Tài chính Và một số chức năng đặc thù khác.