Skip to main content

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội

Địa chỉ: 

70 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 

04 3773 0180
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Ngành y tế

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý công văn