Skip to main content

Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn - VIAP

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn - VIAP

Địa chỉ: 

Số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 

(84-4) 2221.0888

Website: 

www.viap.org.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Cơ quan nhà nước

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

20 người sử dụng.

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Đơn vị
Quản lý Hợp đồng
Báo cáo doanh số